karteGradova - MyWebMapŠto je MyWebMap?

MyWebMap je web servis koji Vam omogućava korištenje svih naših karti potpuno BESPLATNO na vlastitim web stranicama.

Što je potrebno za početak korištenja?

Za početak korištenja usluge trebate jednostavno kopirati par linija kôda unutar Vaše web stranice na mjesto gdje želite da se interaktivna karta prikaže. Kôd kojeg trebate kopirati nalazi se pod "Primjeri".

Primjeri

Za početak korištenja usluge trebate jednostavno kopirati par linija kôda unutar Vaše web stranice na mjesto gdje želite da se interaktivna karta prikaže. Kôd kojeg trebate kopirati nalazi se pod "Primjeri".

1. Primjer - prikaz pojedinačne karte

Kôd:

2. Primjer - prikaz subjekta upisanog preko administracije

Kôd:

3. Primjer - demonstracija svih mogućnosti

Primjer koji demonstrira sve mogućnosti MyWebMap usluga pogledajte ovdje.

Kako i gdje koristiti

Uslugu besplatnih karti možete na primjer koristiti:

  • na vlastitim web stranica pod dijelom "Gdje se nalazimo" kako bi Vas klijenti lako našli
  • unutar članaka na portalima
  • za prikaz raznih lokacija
  • ...

 

Na jednostavnom primjeru objasnit ćemo parametre:

 

// konstuktor

var map = new flashNavigator("00a03ec6533ca7f5c644d198d815329c");

 

// 1. i 2. parametar predstavljaju širinu i visinu prozora unutar kojeg će se karta prikazivati

var map.setSize("465px", "301px");

 

// parametar predstavlja ID od karte koju želite prikazati, može biti: zagreb, osijek, rijeka, pula, hrv, split, dubrovnik, zadar i sibenik map.getMap('hrv');

 

// parametar predstavlja id div od elementa unutar kojeg želite da se karta prikaže

map.show("flashcontent");